สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3739900159347
 • ชื่อธุรกิจ
 • แม่ล้วน สุธาทิพย์
 • สุกฤตา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมั่นโถว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP ของดีจังหวัด โดยหอการค้าจังหวัดนครปฐม
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุกฤตา วิกยานนท์
 • สุกฤตา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816164554
 • เบอร์มือถือ
 • 0816164554
 • อีเมล์
 • sukritta.sw@gmail.com