สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านอาหารและที่พักริมน้ำบายเดอริเวอร์
 • ปาจารุพัชร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านอาหาร & รีสอร์ท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034624477
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปาจารุพัชร์ เจริญทัศนศิริ
 • ปาจารุพัชร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034622860
 • เบอร์มือถือ
 • 0818239342
 • อีเมล์
 • airpaja@gmail.com