สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 31601002600466
 • ชื่อธุรกิจ
 • Memo เสื้อปักมือ
 • สรรเสริญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเสื้อปักมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP และมผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สรรเสริญ ทองคง
 • สรรเสริญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-3320450
 • เบอร์มือถือ
 • 086-3320450
 • อีเมล์
 • memohangicraft@gmail.com