สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ให้รักพาไป โซเชียลเอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
 • ปรัชวินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริษัทนำเที่ยว/ตัวแทนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0944943715
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปรัชวินทร์ สมศักดิ์
 • ปรัชวินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0944943715
 • เบอร์มือถือ
 • 0944943715
 • อีเมล์
 • pratchawin.somsak@gmail.com