สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0715554000375
 • ปิยวดี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ปวรวรรณ ทัวร์แอนด์ทราเวล 2011 จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 79120
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ธุรกิจจัดนำเที่ยว
 • สินค้า/บริการ
 • รับจัดทัวร์นำเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปิยวดี ยอดดำเนิน
 • ปิยวดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818580228
 • อีเมล์
 • j.travelservice@gmail.com