สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1409900609195
 • ชื่อธุรกิจ
 • งามจิตราผ้าไทย
 • งามจิตรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหมมัดหมี่/ผ้าไหมแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ตรานกยูงพระราชทาน/ดาวโอทอป
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว งามจิตรา สิริวารินทร์
 • งามจิตรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0994641664
 • อีเมล์
 • ngamjittra@gmail.com