สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 2300000225583
 • ชื่อธุรกิจ
 • สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด
 • เกรียงไกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมอนและเครื่องนอนยางพารา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0989592565/ 0619351464
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์
 • เกรียงไกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0989592565/ 0619351464
 • เบอร์มือถือ
 • 0989592565/ 0619351464
 • อีเมล์
 • chantrat@hotmail.com