สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0575558000924
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ออกุร่า อินดัสทรีส
 • สุชัญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มบำรุงกำลังโสม ,สินค้า ไบโอเทค ,สินค้าออแกนิก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • สินค้าออแกนิก
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุชัญญา สีน้ำเงิน
 • สุชัญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0872373053
 • เบอร์มือถือ
 • 0850045361
 • อีเมล์
 • wirote.kk107@hotmail.com