สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0715543000077
 • กาญจนา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซี.เค.อินดัสทรี่ (2000) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 43909
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระดับสากลจาก IFOAM, CANADA,USDA,EU
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กาญจนา คูหากาญจน์
 • กาญจนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034-600502
 • เบอร์มือถือ
 • 0819445839
 • อีเมล์
 • ck_tea@hotmail.com