สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Sourcing & Trader
 • วิภาวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Sourcing & Trader
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วิภาวรรณ แสงสง่า
 • วิภาวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0875959805
 • เบอร์มือถือ
 • 0875959805
 • อีเมล์
 • Wipawan_Asia@hotmail.com