สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมใจอุตสาหกรรม
 • สมใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตแลจำหน่ายข้าวเกรียบฟักทองและมันเทศ,ข้าวแตน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมใจ ลุนพุฒ
 • สมใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0850049369
 • เบอร์มือถือ
 • 0850049369
 • อีเมล์
 • hetyim.kk@gmail.com