สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3809900522181
 • ชื่อธุรกิจ
 • จิตรักษ์วิธีพอเพียง
 • ธนินโชตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไผ่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองคาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนินโชตน์ เลิศนิธิธีรพร
 • ธนินโชตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 097-1576459
 • อีเมล์
 • thaninchot@gmail.com