สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3430400185157
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโนน
 • กรมลี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายน้ำพริกตาแดง ปลาร้าบองสุก น้ำพริกนรก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บึงกาฬ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กรมลี แสนยศคำ
 • กรมลี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 080-1918621
 • อีเมล์
 • NamprikBannon.59@gmail.com