สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3431000216447
 • ชื่อธุรกิจ
 • สายฝน ข้าวเม่า
 • สายฝน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวเม่า ข้าวเม่ากระยาสาท ข้าวเม่าหมี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บึงกาฬ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สายฝน จอมทิพย์
 • สายฝน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0896231199
 • อีเมล์
 • Mamnoy.2559@gmail.com