สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภโวทัยฟาร์มผึ้ง
 • รัชนี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ชัยนาท

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รัชนี มีอายา
 • รัชนี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056-414374
 • เบอร์มือถือ
 • 097-9211649
 • อีเมล์
 • Ratchanee2519Toon@gmail.com