สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3600600230413
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมุนไพรน้ำมันปาล์ม อโนชา
 • อโนชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำมันปาล์ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อโนชา ยังฉิม
 • อโนชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0906417976
 • อีเมล์
 • green.gnoeha75@gmail.com