สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0521551510923
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญตะวันการ์เม้นท์
 • พรทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อพื้นเมือง,เสื้อลายอาเซียน,เสื้อผ้าขาวม้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ได้รับ ม.พ.ชแล้ว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรทิพย์ วิสารทวรากูล
 • พรทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054222036
 • เบอร์มือถือ
 • 0844879992
 • อีเมล์
 • glyao2@hotmail.com