สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่บุญตา
 • กิตติพงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Organic Thailand,IFOAM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิตติพงษ์ เทียนทองคำ
 • กิตติพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-1851989
 • เบอร์มือถือ
 • 085-1851989
 • อีเมล์
 • nt_ops@moc.go.th