สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Fun_Free
 • นรารัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์โทรศัพท์ เสื้อผ้า ผลไม้แปรรูปตามฤดูกาล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นรารัตน์ กอบศิลป์
 • นรารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 027295599
 • เบอร์มือถือ
 • 0898887755
 • อีเมล์
 • pims.hg@hotmail.com