สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภูมังกร อาร์ท แอนด์ แกลลอรี่
 • นนทพันธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Coffee & Waffle พร้อมเครื่องดื่มต่างๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • By standard world co.,ltd.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นนทพันธ์ อังคณาสิริกุล
 • นนทพันธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034649384
 • เบอร์มือถือ
 • 0836172852
 • อีเมล์
 • noday0123@gmail.com