สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หัตถกรรมปั้นจิ๋วโชติกา
 • โชติกา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปั้นของจิ๋ว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง โชติกา จินดาไทย
 • โชติกา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819958095
 • อีเมล์
 • Boza47@hotmail.com