สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0715547000136
 • ขวัญชีวิต 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แสตนด์ดาร์ด เวิร์ลด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
 • สินค้า/บริการ
 • สำนักงานบัญชีคุณภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • มาตรฐานสินค้า
 • สำนักงานบัญชีคุณภาพ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ขวัญชีวิต ชัยคุณแสง
 • ขวัญชีวิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034566745,034649799,034649384
 • เบอร์มือถือ
 • 0863197285
 • อีเมล์
 • c08khwancheewit@gmail.com