สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3909800015848
 • ชื่อธุรกิจ
 • PORSZA
 • ธวัชชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเเร็จรูป/น้ำหอมปรับอากาศภายในบ้าน/น้ำหอมฉีดตัว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ผลิตและจำหน่ายในประเทศและภูมิภาคเอเชีย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธวัชชัย วณิชย์ชัชวาลกุล
 • ธวัชชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 024152605
 • เบอร์มือถือ
 • 0818468287
 • อีเมล์
 • tawatchai.wanit@gmail.com