สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 4499900019376
 • ชื่อธุรกิจ
 • โรงแรม "คริสตัลหนองคาย"
 • อรุณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองคาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อรุณี ณ หนองคาย
 • อรุณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042-464678
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8732979
 • อีเมล์
 • arunee_took@hotmail.com