สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ช.รุ่งเรืองอาหารสัตว์
 • ปริญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารสัตว์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปริญญา ชนะหาญ
 • ปริญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043008761
 • เบอร์มือถือ
 • 0933297778
 • อีเมล์
 • parinya06@hotmail.com