สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3540200418637
 • ชื่อธุรกิจ
 • ธัญญะผลฟาร์ม&เฮริบส์
 • พิทักษ์พงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักปลอดภัยและสมุนไพรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0954518005
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิทักษ์พงษ์ วงศ์ราษฎร์
 • พิทักษ์พงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0954518005
 • อีเมล์
 • thak.oang@gmail.com