สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Greenpea Organic Market
 • กรวิภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าสุขภาพ สมุนไพร เกษตรอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กรวิภา วรานิชสกุล
 • กรวิภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0899073026
 • เบอร์มือถือ
 • 0899073026
 • อีเมล์
 • greenpea5organic@gmail.com