สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3521300176610
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านศิลปะงานปัก
 • นุชจีรย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้างานปัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เพชรบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นุชจีรย์ ประทีปคีรี
 • นุชจีรย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 085-7132852
 • อีเมล์
 • nuchcharee.2016@gmail.com