สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3629900070380
 • ชื่อธุรกิจ
 • สุภาวดี
 • เจตศนินท์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปและAccessories
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เจตศนินท์ สุทธวิรีสรรค์
 • เจตศนินท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0833312380
 • เบอร์มือถือ
 • 0816716882
 • อีเมล์
 • mimijetsy@gmail.com