สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ZADER
 • จรูญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำหวานและผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • TTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จรูญ คงเจริญ
 • จรูญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0844355772
 • เบอร์มือถือ
 • 0885729830
 • อีเมล์
 • Kongjaraen@gmail.com