สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505552005410
 • กมล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สยามเครือข่ายผู้บริโภค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 70209
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กมล เขื่อนจินดาวงศ์
 • กมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0-5200-1859
 • เบอร์มือถือ
 • 08-9951-1373 , 09-3136-3942
 • อีเมล์
 • toikamol@gmail.com