สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135550035129
 • ไชยชนะ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ออโตมอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46593
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • 029955571
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไชยชนะ ศรีใหม่
 • ไชยชนะ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029955571
 • เบอร์มือถือ
 • 0863386823
 • อีเมล์
 • chaichana@srimai.com