สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3101501365618
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฮานาดะออแกนิคฟาร์ม
 • พิสมัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เกษตร/เกษตรแปรรูป/กาแฟ/สมุนไพรหญ้าหวาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิสมัย รอดสวาสดิ์
 • พิสมัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819870302
 • เบอร์มือถือ
 • 0819870302
 • อีเมล์
 • hana_hanada@hotmail.com