สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หมี่กรอบกรองทอง สุโขทัย
 • กานต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร ขนมของฝาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop4 ดาว อย. มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • สุโขทัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กานต์ ยืนยงศิริกุล
 • กานต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055610596
 • เบอร์มือถือ
 • 0862001212
 • อีเมล์
 • gangan1820@gmail.com