สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0751580170025
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ
 • ศุภลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลไม้แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย , มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภลักษณ์ บัวโรย
 • ศุภลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034712441
 • เบอร์มือถือ
 • 0843545615
 • อีเมล์
 • petch720@hotmail.com