สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านเป็นธรรม ทำดี
 • ประกอบ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวไรซ์เบอรี่และเกษตรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประกอบ ใจกลาง
 • ประกอบ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-1870286
 • เบอร์มือถือ
 • 086-1870286
 • อีเมล์
 • gaenjai07@gmail.com