สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • ก.012440
 • ชื่อธุรกิจ
 • สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จำกัด
 • ชมพูนุช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมอนยางพารา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชมพูนุช รักษาวัย
 • ชมพูนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0883194914
 • อีเมล์
 • tina_ruksavai@yahoo.com