สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • สงคราม ดิษฐสมบูรณ์
 • ชื่อธุรกิจ
 • SKD Jewelry
 • สงคราม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับเงิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0863301840
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สงคราม ดิษฐสมบูรณ์
 • สงคราม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029802663
 • เบอร์มือถือ
 • 0863301840
 • อีเมล์
 • sonixsk@gmail.com