สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3101300648809
 • ชื่อธุรกิจ
 • Siamwatchshop
 • ชาตรี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชาตรี ถิรวรกุล
 • ชาตรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818014274
 • เบอร์มือถือ
 • 0818014274
 • อีเมล์
 • hearhui@gmail.com