สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านเป็นธรรม ทำดี
 • ปรารถนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สบู่น้ำผึ้งทองคำ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปรารถนา ใจกลาง
 • ปรารถนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 083-3235252
 • เบอร์มือถือ
 • 083-3235252
 • อีเมล์
 • pui11mm@gmail.com