สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0527114601380
 • ชื่อธุรกิจ
 • เสมียนเซรามิค
 • เสมียน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเซรามิค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เสมียน เสนาบูรณ์
 • เสมียน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054 352094
 • เบอร์มือถือ
 • 081 9938541
 • อีเมล์
 • lp_ops@moc.go.th