สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1329900406431
 • ชื่อธุรกิจ
 • ยุทธฟาร์ม
 • Jade 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตประกอบจำหน่ายไส้เดือนและพลังงานทดแทน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0850008288
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย Jade Pranom
 • Jade 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043784114
 • เบอร์มือถือ
 • 0850008288
 • อีเมล์
 • yutfarms@gmail.com