สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กิตติยาภรณ์ เข็มศิริ
 • กิตติยาภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ผ้ากระเป๋าผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บึงกาฬ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กิตติยาภรณ์ เข็มศิริ
 • กิตติยาภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 088-5622904
 • เบอร์มือถือ
 • 0885622904
 • อีเมล์
 • Tingkham133@gmail.com