สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3700400482710
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านเห็ด
 • บุญรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพร ผัก-ผลไม้แปรรูปทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Gmp , เกษตรอินทรีย์
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์
 • บุญรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819959851
 • อีเมล์
 • bannhed@hotmail.com