สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางไทรป่า
 • นรชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถ่านไม้ไผ่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นรชัย ปรมวาณิช
 • นรชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 062-5632624
 • เบอร์มือถือ
 • 062-5632624
 • อีเมล์
 • kntfarm@hotmail.com