สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ.585
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มเกา๖รแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
 • บุญมี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายผฃิตภัณฑ์แปปรูปจากข้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บึงกาฬ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง บุญมี หลานท้าว
 • บุญมี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-3539991
 • อีเมล์
 • tonglang.lang@gmail.com