สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นวลลออ Nuan-La-Or
 • ดาเรศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิคภัณฑ์จากรังไหม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อ.ย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สุรินทร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ดาเรศ อยู่สบาย
 • ดาเรศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0817253602
 • อีเมล์
 • darafa@hotmail.com