สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • ณรงค์ ผ้าไทย
  • ณรงค์ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • แปรรูปผ้าฝ้าย.เสื้อผ้า,กางเกงสำเร็จรูป
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการบริการ
  • ประเภทธุรกิจ
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 084-518-330-2
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาย ณรงค์ ศรีบัณฑิต
  • ณรงค์ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 084-6932489
  • เบอร์มือถือ
  • 084-5183302
  • อีเมล์
  • narong2015.ns@gmail.com