สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3800101347631
 • ชื่อธุรกิจ
 • พี่ณาศาลพระภูมิ
 • ณัท 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ศาลพระภูมิ โต๊หินอ่อนหินขัด เจดีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัท เพชรโสม
 • ณัท 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 077259251
 • เบอร์มือถือ
 • 0993600652
 • อีเมล์
 • Tondave42@gmail.com