สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ป๊อปคอร์น บอล-บาส
 • รชณีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ป๊อปคอร์น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รชณีย์ แดนครอง
 • รชณีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054 015847
 • เบอร์มือถือ
 • 0840435416
 • อีเมล์
 • Popcornballbas@gmail.com